Rioolvervanging en kwaliteitsverbetering binnenstad

De gemeente moet het riool in de binnenstad vervangen. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Zo kunnen we de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen maken (meekoppelkansen). Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken. Lees verder

Bron: Gemeente Tiel, augustus 2022

Rioolvervanging – stand juni 2020

Binnen drie jaar moet het riool in de binnenstad vervangen worden. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Door mee te liften op deze werkzaamheden krijgen we de kans om de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen te maken. Dit meeliften heet met een duur woord ‘meekoppelkansen’. Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken. Lees verder

Planning:

  • Juni 2020: Vaststellen Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad
  • Juni 2020-okt 2020: Voorbereiden aanbesteding
  • Nov 2020-mrt 2021: Aanbesteden
  • Maart 2021-mei 2021: Concretiseringsfase
  • Juni 2021: Contracteren marktpartij
  • Juli 2021-dec 2023: Uitvoeringsfase (Gefaseerd in overleg met de ondernemers)
  • Jan 2024-maart 2024: Nazorgfase

Bron: Gemeente Tiel, 01-07-2020

Gezocht: miljoenen voor autoluwe Tielse binnenstad

Alle partijen in de Tielse gemeenteraad gingen vorige week akkoord met de uitgangspunten voor een autoluw stadshart. Eén ding: om alle ideeën uit te voeren zijn er miljoenen nodig. En die liggen in Tiel niet bepaald voor het oprapen. Om de binnenstad autoluw te maken, wordt de voorkeur gegeven aan het plaatsen van onder meer een verzinkbare paal in de buurt van cultureel centrum Zinder.
Het idee daarachter is om de binnenstad alleen op gezette tijden vrij toegankelijk te maken voor bezoekers en de bevoorrading van winkels. Zo moet de vrije stroom auto’s die er nu nog in een deel van de binnenstad is, een halt worden toegeroepen. Lees verder

Bron: De Gelderlander, 25-06-2020 (let op, dit is een premium artikel van De Gelderlander, max 3 artikelen per maand gratis lezen)

Inloopavond herinrichting binnenstad: schetsontwerp

Dinsdag 10 december is de presentatie van het schetsontwerp van de herinrichting binnenstad naar aanleiding vervanging riolering. Resultaat van 2 zogenaamde Ateliersessies afgelopen maanden waar gemeente samen met bureau ‘IMOSS’, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden heeft gewerkt aan een ontwerp.
U kunt tussen 18:00 en 20:00 op elk moment langs komen. Zie ook de huis-aan-huis brief van deze week:

Herinrichting binnenstad met hulp van bureau ‘IMOSS’

Het ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte ‘IMOSS’ onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er dan uit gaat doen zich ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als; vergroening van de stad, het waterbergend vermogen, vermindering van hittestress maar óók de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Binnenstad.
Lees het volledige artikel van IMOSS hier.

Bron: IMOSS, november 2019

Verslag informatieavond binnenstad

Afgelopen dinsdagavond 15 oktober was de ‘informatieavond binnenstad’ georganiseerd door de gemeente. Aanleiding is de komende vervanging van de riolering in een paar straten van de binnenstad. De gemeente ziet kansen om dan gelijkertijd meer zaken aan te pakken maar wil dat graag doen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze avond was de start van meerdere sessies die nog komen. Meerdere disciplines zullen aan bod komen, denk aan verkeer, waterhuishouding, stedenbouwkundige zaken, groenvoorziening enzovoort.

Na een korte introductie werden alle aanwezigen uitgenodigd om reactie te geven op de aanwezige ‘moodboards’ en grof uitgewerkte ideeën en dit vooral samen met aanwezigen (medewerkers gemeente, stedenbouwkundig bureau, bewoners en ondernemers) uitvoerig te bespreken. Alle opgeschreven reacties en genoteerde opmerkingen tijdens deze gesprekken zullen in vervolgsessies worden meegenomen in een kleiner verband, de zogenaamde ‘atelier sessies’. Wij vonden deze avond bijzonder geslaagd met enthousiaste aanwezigen die duidelijk het beste voor hebben met de binnenstad.

Vanuit ‘Gasthuisstraat Groen’ waren wij met de complete stuurgroep vertegenwoordigd en hebben onze ideeën kenbaar gemaakt met betrekking tot autoluw, groen & overige inrichting. In de vervolgsessies van de gemeente zal dit hopelijk mee worden genomen.

Voor een idee van de planning van de gemeente voor alle acties (zie ook de algemene agenda aan de rechterkant op deze website)

Zie ook:
Binnenstad autoluw maken: eerst met de inwoners praten
Commissie ruimte bespreekt autoluwe binnenstad
Riolering binnenstad Tiel wordt vervangen
Informatieavond binnenstad
Speerpunten Gasthuisstraat Groen

Binnenstad autoluw maken; ‘eerst met de inwoners praten’

De gemeente wil de binnenstad autoluw maken. Het college legde de raad keuzes en varianten voor. Maar de raad wil dat het college eerst met inwoners en ondernemers gaat praten. De binnenstad van Tiel wordt autoluw. Dat staat in de Structuurvisie. Volgend jaar staat groot onderhoud gepland aan het riool in de binnenstad. Een aantal straten ligt dan open. Er kan dan werk met werk worden gemaakt.

Wim de Boer (PvdB) en Wildschut zetten de overlast door de coffeeshops op de agenda. Frank Groen: “Daar zijn we al mee aan de gang. De wil is er bij de coffeeshops om weg te gaan uit het centrum. Maar dat gaat niet binnen een jaar geregeld zijn.”
Groen gaat nu in het kader van het onderhoud aan de riolering met bewoners en ondernemers aan de keukentafel zitten. Hij neemt het thema „autoluw” mee. Begin volgend jaar brengt hij er verslag over uit in de raadscommissie. Lees hier het gehele artikel.

Bron: Stad Tiel.nl, 07-10-2019

Riolering binnenstad Tiel wordt vervangen

De binnenstad van Tiel gaat op de schop. Inwoners van de binnenstad zijn gevraagd om mee te denken over hoe de straten fraaier ingericht kunnen worden. Veel straten, behalve de promenade, worden opengebroken omdat de rioleringsbuizen vervangen moeten worden. Een groot gedeelte van deze buizen stamt nog uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Eerder werd er al een inspectie gehouden waarbij grote gedeelten van de riolering die slecht zijn en scheuren vertoonden voorzien van een nieuwe binnenkant. Lees verder

Bron: Omroep Gelderland, 09-08-2019

Informatieavond binnenstad

Begin augustus hebben bewoners van een aantal straten in de binnenstad een brief ontvangen van de gemeente Tiel naar aanleiding van de komende vervanging van de riolering. Men wordt uitgenodigd voor een informatieavond om mee te denken om dan ook de binnenstad aantrekkelijker te maken. De definitieve datum was niet duidelijk want in deze brief (zie bijlage) worden 2 verschillende datums genoemd. Team Gasthuisstraat Groen heeft de gemeente gevraagd welke datum het nu gaat worden: 15 oktober blijkt de juiste datum te zijn. Wij zullen aanwezig zijn om onze ideeën te bespreken en zullen dan tevens onze speerpunten onder de aandacht brengen. Noteer vast in uw agenda!

Update 28-09-2019:
De gemeente heeft gisteren de officiële uitnodiging verstuurd, zie bijlage ‘Uitnodiging informatieavond binnenstad 15-10-2019.pdf’ onderaan dit bericht. Locatie is de Ambtmanstraat 13.
Interessant in deze uitnodiging is de zin ‘Ook zoek ik bewoners/ondernemers die samen met ons het ontwerp gaan maken’.

Resultaten huis-aan-huis enquête

Eind vorig jaar en maart van dit jaar zijn wij langs de deuren gegaan in de Gasthuisstraat en de Vleesstraat om aan bewoners een aantal vragen voor te leggen. Wij waren namelijk benieuwd hoe het leven in deze straten wordt ervaren. Het blijkt dat men over het algemeen de straten als erg druk en lawaaiig ervaart. Dat vermoeden hadden wij al en wordt met de resultaten van deze enquête bevestigd.
Met deze uitslag willen wij proberen invloed uit te oefenen bij de gemeente op hun plannen voor herinrichting van de twee straten. Eind van dit jaar is de gemeente Tiel namelijk van plan de riolering compleet te vervangen en tegelijkertijd de straten een andere indeling & aanzicht te geven.

Enquête details

Op basis van postcode.nl hebben we het voor de Gasthuisstraat en Vleesstraat over officieel 125 woonadressen (zie kopje ‘Overzicht adressen’ voor details op pagina 2). Een aantal adressen daarvan zijn niet bewoond of huisvesten toch een winkel of bedrijf, blijven er 111 adressen over. Ons hoofddoel was om met name bewoners te spreken aangezien zij dag en nacht te maken hebben met leven in de binnenstad. We hebben in totaal in een paar dagen tijd geprobeerd zoveel mogelijk bewoners te spreken. Wij hebben uiteindelijk 41 bewoners van de 111 adressen kunnen spreken. De vragenlijst is 1 x per huisadres ingevuld.

Enquête vragen:

VraagJaNee
Wilt u net als wij meer groen in de straat?401
Wilt u ook dat onze straat rustiger wordt? 401
Wilt u meedenken en de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen?1130
Wilt u op de hoogte gehouden worden per mail? 2714
Wilt u op de hoogte gehouden worden per post? 536

Op een later moment hebben we de vragenlijst verder uitgebreid met onder andere de vraag of men ook de straat autoluw zou willen hebben. Van de 21 adressen waar deze extra vraag is gesteld is 16 x het antwoord ja gegeven.

We hadden graag nog wat meer bewoners gesproken maar het geeft nu al een duidelijke indicatie dat een rustiger straat hoog op het verlanglijstje staat.