Ondergrondse afvalcontainers

Er is een overzicht beschikbaar met een overzicht van ondergrondse vuilcontainers in Tiel, zowel nieuw als bestaand.

Containerlocaties, inloopavonden en informatiebus

 

Plattegrond met overzicht locatie containers

De ondergrondse container op de hoek van de Gasthuisstraat en Scheidingsstraatje gaat opgeheven worden, zie rode pijl. Dichtstbijzijnde zijn dan de bestaande containers bij 1 & 2:

Coalitieakkoord gemeente Tiel 2018-2022: “Tiel in Balans”

Dit is het coalitieakkoord van de huidige bestuurders van de gemeente Tiel (2018) waar een klein stukje in staat dat van belang is voor de Gasthuisstraat. In de bijlage op pagina 9:

Om het verblijf en het wonen in de binnenstad prettiger te maken, kan het wenselijk zijn om een deel autoluw te maken. Een ander idee is om niet meer elke winkel apart te laten bevoorraden, maar hiervoor een gezamenlijk systeem op te zetten. Daarnaast willen we kijken hoe we de overlast van coffeeshops in de binnenstad kunnen terugdringen. Over deze thema’s gaan we om tafel met de winkeliersvereniging, bewoners en andere partijen.

Bron: gemeente Tiel

Visie gemeente Tiel op de binnenstad

Update 13-03-2019
Op de website van de ‘ruimtelijkeplannen.nl’ zijn documenten te vinden waar in wordt gegaan op de visie van de gemeente op de binnenstad. Het bevat ook linkjes naar documenten die hier over gaan. Let op: de documenten zijn behoorlijk groot (23 MB). Voor het gemak ook op deze plek te downloaden, zie aan het einde van dit artikel.

Link: Structuurvisie en bestemmingsplan binnenstad Tiel

1 Specifieke pagina is apart hier ook te downloaden/te zien en gaat over de Gasthuisstraat.

Bron: gemeente Tiel, 30-08-2017

Project vervanging riolering nu op de site van Gemeente Tiel

Er staat wat informatie op de website van de gemeente Tiel, link: Binnenstad Rioolvervanging

De bijlage daar is ook hieronder te zien/downloaden. Je kan weliswaar flink inzoomen maar de legenda met uitleg kleuren helpt niet echt, de kleuren zijn nauwelijks te onderscheiden

Bron: gemeente Tiel

Monumenten in de Gasthuisstraat

Op dit moment telt de Gasthuisstraat 10 (!) panden die op de monumentenlijst van de gemeente Tiel staan en 3 die aangewezen zijn als Rijksmonument. Variërend van bouwjaar laat Middeleeuws tot de jaren 50 van de vorige eeuw.

 

Voor de officiële lijst:
Gemeente monumenten
Rijksmonumenten

Bron foto: eigen collectie. Opname datum waarschijnlijk begin 1900
NB: pand op de foto is een ‘wannabe’: wél gelegen in de Gasthuisstraat (nummer 26) maar géén monument. Bestaat nog steeds maar is onherkenbaar verbouwd eind jaren 50 vorige eeuw.