Resultaten huis-aan-huis enquête

Eind vorig jaar en maart van dit jaar zijn wij langs de deuren gegaan in de Gasthuisstraat en de Vleesstraat om aan bewoners een aantal vragen voor te leggen. Wij waren namelijk benieuwd hoe het leven in deze straten wordt ervaren. Het blijkt dat men over het algemeen de straten als erg druk en lawaaiig ervaart. Dat vermoeden hadden wij al en wordt met de resultaten van deze enquête bevestigd.
Met deze uitslag willen wij proberen invloed uit te oefenen bij de gemeente op hun plannen voor herinrichting van de twee straten. Eind van dit jaar is de gemeente Tiel namelijk van plan de riolering compleet te vervangen en tegelijkertijd de straten een andere indeling & aanzicht te geven.

Enquête details

Op basis van postcode.nl hebben we het voor de Gasthuisstraat en Vleesstraat over officieel 125 woonadressen (zie kopje ‘Overzicht adressen’ voor details op pagina 2). Een aantal adressen daarvan zijn niet bewoond of huisvesten toch een winkel of bedrijf, blijven er 111 adressen over. Ons hoofddoel was om met name bewoners te spreken aangezien zij dag en nacht te maken hebben met leven in de binnenstad. We hebben in totaal in een paar dagen tijd geprobeerd zoveel mogelijk bewoners te spreken. Wij hebben uiteindelijk 41 bewoners van de 111 adressen kunnen spreken. De vragenlijst is 1 x per huisadres ingevuld.

Enquête vragen:

VraagJaNee
Wilt u net als wij meer groen in de straat?401
Wilt u ook dat onze straat rustiger wordt? 401
Wilt u meedenken en de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen?1130
Wilt u op de hoogte gehouden worden per mail? 2714
Wilt u op de hoogte gehouden worden per post? 536

Op een later moment hebben we de vragenlijst verder uitgebreid met onder andere de vraag of men ook de straat autoluw zou willen hebben. Van de 21 adressen waar deze extra vraag is gesteld is 16 x het antwoord ja gegeven.

We hadden graag nog wat meer bewoners gesproken maar het geeft nu al een duidelijke indicatie dat een rustiger straat hoog op het verlanglijstje staat.