Speerpunten

Minder verkeer

Het gebeurt zeer regelmatig dat auto’s met keiharde muziek en de ramen open door de straat rijden. Ook wordt de maximum snelheid van 30km regelmatig overschreden en rijden sommigen met 2 wielen op het fietspad om minder last te hebben van de verkeersheuvels.
Daarnaast vindt de bevoorrading van winkels in de Waterstraat voor een deel plaats via de Gasthuisstraat terwijl dat ook zou kunnen via de Waterstraat zelf zoals over het algemeen gebeurt.

Het lijkt ons een mooi streven alleen nog maar bestemmingsverkeer in de straat te hebben en zoals 1 van de bewoners wel eens zegt: ‘hoe mooi zou het zijn als mijn kinderen zonder na te denken op de straat zouden kunnen fietsen en spelen’

Minder overlast

Naast overlast van verkeer wordt er  ook overlast ervaren van zwerfvuil, bijplaatsing afval bij de ondergrondse afvalcontainer, bezoek coffeeshops, geluidsoverlast kroeggangers, wildplassers én wildpoepers (geen grap helaas…).

Minder parkeerplaatsen

Met het autoluw maken zouden ook minder parkeerplaatsen nodig zijn. Of dit nadelig zou kunnen zijn voor de plaatselijke middenstand moet onderzocht worden. Veel parkeerplekken zijn er niet, daarvan zijn er ook nog eens 3 invaliden parkeerplekken die overigens zelden bezet zijn. Daarnaast is de maximum parkeertijd 45 minuten, die zullen daarom niet gebruikt worden voor die mensen die eens uitgebreid willen winkelen. Bovendien is er op loopafstand een prachtige parkeergarage die, net als in veel andere steden, bedoeld is het centrum te ontlasten.

Meer groen

Naast de acties om Tiel te voorzien van straattuintjes, waarvan er ook een aantal in de Gasthuisstraat te vinden zijn, zou het leuk zijn ook ‘groter groen’ in de straat te hebben. Een idee is om 1 of meer (invaliden) parkeerplaatsen of laden-lossenplek(ken) op te heffen en ‘groen’ in te richten.

[GO]