Commissie ruimte bespreekt autoluwe binnenstad

1 oktober is in de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Tiel onder andere een autoluwe binnenstad besproken. Een greep uit de tekst van de bespreeknota die hiervoor als basis diende is veelbelovend voor de toekomst van de binnenstad van Tiel in het algemeen en die van de Gasthuisstraat en aanliggende straten in het bijzonder:

We willen de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad. Dat doen we onder andere door het autoverkeer te beperken en meer ruimte te geven aan fietsers en wandelaars. Dat bereiken we door:

– herinrichting van de Westluidensestraat
– minder autoverkeer in de binnenstad (“autoluwe binnenstad”)
– stimuleren (elektrisch) fietsen
– beperken van venstertijden voor laden en lossen
– stadsdistributie.

In 2020/2021 wordt grootschalig onderhoud aan de riolering in de binnenstad uitgevoerd. Daarvoor moeten straten worden opengebroken. Dit biedt kansen om straten opnieuw in te richten. Door fysieke aanpassingen aan de weginrichting kunnen we het autoverkeer in de binnenstad ontmoedigen of zelfs onmogelijk maken. Daardoor kunnen we voor een deel invulling geven aan de doelen van de Structuurvisie binnenstad. Zo willen we verkennen of we de Westluidensestraat en de Damstraat zodanig kunnen inrichten dat de auto ‘te gast’ is, om de looproute tussen de parkeergarage en de promenade aantrekkelijker te maken. Ook willen we verkennen of we door een herinrichting van de Gasthuisstraat en de Vleesstraat de auto ‘te gast’ kunnen maken en zo deze straten aantrekkelijker kunnen maken voor fietsers en wandelaars. Ook willen we de mogelijkheden verkennen om parkeerplaatsen in de binnenstad te verwijderen en autoverkeer meer op te vangen in de poorten

  • Link naar website commissie Ruimte, zie daar punt 12: klik hier
  • Link naar verslag commissie ruimte zelf: klik hier
  • Link naar artikel over dit onderwerp van ‘De Tielenaar’: klik hier