Rioolvervanging en kwaliteitsverbetering binnenstad

De gemeente moet het riool in de binnenstad vervangen. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Zo kunnen we de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen maken (meekoppelkansen). Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken. Lees verder

Bron: Gemeente Tiel, augustus 2022

Visie gemeente Tiel op warmtetransitie

De overheid wil graag dat huishoudens in Nederland van het gas af gaan om een bijdrage te kunnen leveren aan internationale klimaatakkoorden. De gemeente Tiel is daarom begonnen om een visie op te stellen hoe de gemeente zich aan moet passen om hier aan te kunnen voldoen. In de raadsvergadering van 14 oktober is een concept visie gepresenteerd. Dit concept is via de agenda van de gemeente terug te vinden bij punt 11 van het verslag van deze vergadering maar is ook hier rechtstreeks in te zien, zie downloads onderaan dit artikel. Het onderwerp is van belang voor zowel de ondernemers als ook huiseigenaren in Tiel. Zie ook voor een algemene uitleg van warmtetransitie in Wikipedia

Rioolvervanging – stand juni 2020

Binnen drie jaar moet het riool in de binnenstad vervangen worden. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Door mee te liften op deze werkzaamheden krijgen we de kans om de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen te maken. Dit meeliften heet met een duur woord ‘meekoppelkansen’. Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken. Lees verder

Planning:

  • Juni 2020: Vaststellen Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad
  • Juni 2020-okt 2020: Voorbereiden aanbesteding
  • Nov 2020-mrt 2021: Aanbesteden
  • Maart 2021-mei 2021: Concretiseringsfase
  • Juni 2021: Contracteren marktpartij
  • Juli 2021-dec 2023: Uitvoeringsfase (Gefaseerd in overleg met de ondernemers)
  • Jan 2024-maart 2024: Nazorgfase

Bron: Gemeente Tiel, 01-07-2020

Gezocht: miljoenen voor autoluwe Tielse binnenstad

Alle partijen in de Tielse gemeenteraad gingen vorige week akkoord met de uitgangspunten voor een autoluw stadshart. Eén ding: om alle ideeën uit te voeren zijn er miljoenen nodig. En die liggen in Tiel niet bepaald voor het oprapen. Om de binnenstad autoluw te maken, wordt de voorkeur gegeven aan het plaatsen van onder meer een verzinkbare paal in de buurt van cultureel centrum Zinder.
Het idee daarachter is om de binnenstad alleen op gezette tijden vrij toegankelijk te maken voor bezoekers en de bevoorrading van winkels. Zo moet de vrije stroom auto’s die er nu nog in een deel van de binnenstad is, een halt worden toegeroepen. Lees verder

Bron: De Gelderlander, 25-06-2020 (let op, dit is een premium artikel van De Gelderlander, max 3 artikelen per maand gratis lezen)

Politiek steunt plan verplaatsing coffeeshops Tiel

Verplaatsing van de coffeeshops is al lang een breed gedragen wens van de Tielse politiek. De huidige coalitie nam het idee op in het coalitieakkoord en komt nu met een voorzichtige eerste stap om het plan uit te voeren. Alle partijen vonden het een goed idee zo bleek uit de laatste vergadering van de commissie samenleving.

In Tiel zijn vier coffeeshops, drie in de straten binnen de grachtengordel en een in de Hertogenbuurt in Tiel-West, het winkelcentrum bij de Hertog Karellaan / Graaf Waltgerlaan. In de wijde omgeving van Tiel vind je nog twee shops in Culemborg en een in Rhenen. Logisch dat de shops in Tiel dus veel bezoekers van buiten de eigen gemeente aantrekken. Lees verder

Bron: De Tielenaar, 08-06-2020

Vergadering commissie ruimte 19 mei

Aanstaande dinsdagavond vergadert de commissie ruimte van de gemeente Tiel waar onder andere de autoluwe binnenstad besproken wordt. Voor de agendapunten met alle bijbehorende documenten, klik hier

Twee interessante documenten kunt u ook al hier bekijken:

Inloopavond herinrichting binnenstad: schetsontwerp

Dinsdag 10 december is de presentatie van het schetsontwerp van de herinrichting binnenstad naar aanleiding vervanging riolering. Resultaat van 2 zogenaamde Ateliersessies afgelopen maanden waar gemeente samen met bureau ‘IMOSS’, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden heeft gewerkt aan een ontwerp.
U kunt tussen 18:00 en 20:00 op elk moment langs komen. Zie ook de huis-aan-huis brief van deze week:

Herinrichting binnenstad met hulp van bureau ‘IMOSS’

Het ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte ‘IMOSS’ onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er dan uit gaat doen zich ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als; vergroening van de stad, het waterbergend vermogen, vermindering van hittestress maar óók de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Binnenstad.
Lees het volledige artikel van IMOSS hier.

Bron: IMOSS, november 2019

Verslag informatieavond binnenstad

Afgelopen dinsdagavond 15 oktober was de ‘informatieavond binnenstad’ georganiseerd door de gemeente. Aanleiding is de komende vervanging van de riolering in een paar straten van de binnenstad. De gemeente ziet kansen om dan gelijkertijd meer zaken aan te pakken maar wil dat graag doen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze avond was de start van meerdere sessies die nog komen. Meerdere disciplines zullen aan bod komen, denk aan verkeer, waterhuishouding, stedenbouwkundige zaken, groenvoorziening enzovoort.

Na een korte introductie werden alle aanwezigen uitgenodigd om reactie te geven op de aanwezige ‘moodboards’ en grof uitgewerkte ideeën en dit vooral samen met aanwezigen (medewerkers gemeente, stedenbouwkundig bureau, bewoners en ondernemers) uitvoerig te bespreken. Alle opgeschreven reacties en genoteerde opmerkingen tijdens deze gesprekken zullen in vervolgsessies worden meegenomen in een kleiner verband, de zogenaamde ‘atelier sessies’. Wij vonden deze avond bijzonder geslaagd met enthousiaste aanwezigen die duidelijk het beste voor hebben met de binnenstad.

Vanuit ‘Gasthuisstraat Groen’ waren wij met de complete stuurgroep vertegenwoordigd en hebben onze ideeën kenbaar gemaakt met betrekking tot autoluw, groen & overige inrichting. In de vervolgsessies van de gemeente zal dit hopelijk mee worden genomen.

Voor een idee van de planning van de gemeente voor alle acties (zie ook de algemene agenda aan de rechterkant op deze website)

Zie ook:
Binnenstad autoluw maken: eerst met de inwoners praten
Commissie ruimte bespreekt autoluwe binnenstad
Riolering binnenstad Tiel wordt vervangen
Informatieavond binnenstad
Speerpunten Gasthuisstraat Groen

Binnenstad autoluw maken; ‘eerst met de inwoners praten’

De gemeente wil de binnenstad autoluw maken. Het college legde de raad keuzes en varianten voor. Maar de raad wil dat het college eerst met inwoners en ondernemers gaat praten. De binnenstad van Tiel wordt autoluw. Dat staat in de Structuurvisie. Volgend jaar staat groot onderhoud gepland aan het riool in de binnenstad. Een aantal straten ligt dan open. Er kan dan werk met werk worden gemaakt.

Wim de Boer (PvdB) en Wildschut zetten de overlast door de coffeeshops op de agenda. Frank Groen: “Daar zijn we al mee aan de gang. De wil is er bij de coffeeshops om weg te gaan uit het centrum. Maar dat gaat niet binnen een jaar geregeld zijn.”
Groen gaat nu in het kader van het onderhoud aan de riolering met bewoners en ondernemers aan de keukentafel zitten. Hij neemt het thema „autoluw” mee. Begin volgend jaar brengt hij er verslag over uit in de raadscommissie. Lees hier het gehele artikel.

Bron: Stad Tiel.nl, 07-10-2019