Nieuw beleid rond coffeeshops en wietpas

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel komt binnenkort met een plan dat beschrijft hoe er moet worden omgegaan met coffeeshops in de stad. Daarin wordt ook de invoering van de wietpas meegenomen. Met het voorstel beantwoordt het college aan een motie van de gemeenteraad, ruim een jaar geleden.
De raad wil minder coffeeshops dan de huidige vier, mogelijk verplaatsing van coffeeshops naar buiten het centrum en een streng regime tegen overlast rond de shops. Bij het aannemen van de motie was al duidelijk dat het sluiten van een coffeeshop niet zo makkelijk kan.
Klik hier voor het gehele artikel

Bron: De Gelderlander, 26-09-2021

Binnenstad Tiel krijgt glasvezel

Nooit meer lang wachten op het downloaden van die ene game of het uploaden van die leuke video: Tiel krijgt glasvezel. Om en nabij de 17.000 huishoudens en bedrijven in de bebouwde kom van de stad krijgen een gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk. De aanleg begint naar verwachting dit jaar nog. Lees verder

Bron: De Gelderlander, 20-07-2020

Over deze site

Veel straten in Nederland kunnen wel wat aandacht gebruiken om het woongenot te verhogen. Denk aan meer groen, meer rust, minder verkeer, een prettige buurt en een opgeruimde straat. Ofwel, een plek waar je naast je eigen huis je ook thuis voelt en waar je samen met medebewoners de leefomgeving en aanblik van de straat kunt verbeteren. Lees verder

Toekomstvisie Tiel

In opdracht van de gemeente heeft bureau Berenschot de toekomstvisie voor Tiel in kaart gebracht. De eindversie van dit rapport is nu beschikbaar. Het rapport gaat in op vele facetten van Tiel en de regio, waaronder ruimte & wonen, voorzieningen & bereikbaarheid, economie& werkgelegenheid maar ook welke keuzes Tiel zou kunnen of moeten maken. Het gehele rapport is hieronder te downloaden:

Zie ook eerder artikel: ‘De smaak van Tiel’

Cameratoezicht tegen overlast in Tiels centrum

Opnieuw kiest de gemeente Tiel voor tijdelijk cameratoezicht als maatregel, om overlast te voorkomen. Ditmaal op de hoek Kerkstraat-Vleesstraat in het centrum van de stad. “Dat draagt bij aan de objectieve en subjectieve veiligheid”, laat Tiel in een persbericht weten. “En cameratoezicht heeft een preventieve werking”. De gemeente plaatst daarnaast een uitneembare fietssluis, om de snelheid van scooterrijders beperken. Ook zal er meer handhaving in het gebied zijn en worden de blauwe bankjes – in de steeg naast grillroom Istanbul – verwijderd. Lees verder

Bron: De Gelderlander, 18-09-2019

Lees ook het artikel bij Omroep Gelderland van 19-09-2019: klik hier

Resultaten huis-aan-huis enquête

Eind vorig jaar en maart van dit jaar zijn wij langs de deuren gegaan in de Gasthuisstraat en de Vleesstraat om aan bewoners een aantal vragen voor te leggen. Wij waren namelijk benieuwd hoe het leven in deze straten wordt ervaren. Het blijkt dat men over het algemeen de straten als erg druk en lawaaiig ervaart. Dat vermoeden hadden wij al en wordt met de resultaten van deze enquête bevestigd.
Met deze uitslag willen wij proberen invloed uit te oefenen bij de gemeente op hun plannen voor herinrichting van de twee straten. Eind van dit jaar is de gemeente Tiel namelijk van plan de riolering compleet te vervangen en tegelijkertijd de straten een andere indeling & aanzicht te geven.

Enquête details

Op basis van postcode.nl hebben we het voor de Gasthuisstraat en Vleesstraat over officieel 125 woonadressen (zie kopje ‘Overzicht adressen’ voor details op pagina 2). Een aantal adressen daarvan zijn niet bewoond of huisvesten toch een winkel of bedrijf, blijven er 111 adressen over. Ons hoofddoel was om met name bewoners te spreken aangezien zij dag en nacht te maken hebben met leven in de binnenstad. We hebben in totaal in een paar dagen tijd geprobeerd zoveel mogelijk bewoners te spreken. Wij hebben uiteindelijk 41 bewoners van de 111 adressen kunnen spreken. De vragenlijst is 1 x per huisadres ingevuld.

Enquête vragen:

VraagJaNee
Wilt u net als wij meer groen in de straat?401
Wilt u ook dat onze straat rustiger wordt? 401
Wilt u meedenken en de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen?1130
Wilt u op de hoogte gehouden worden per mail? 2714
Wilt u op de hoogte gehouden worden per post? 536

Op een later moment hebben we de vragenlijst verder uitgebreid met onder andere de vraag of men ook de straat autoluw zou willen hebben. Van de 21 adressen waar deze extra vraag is gesteld is 16 x het antwoord ja gegeven.

We hadden graag nog wat meer bewoners gesproken maar het geeft nu al een duidelijke indicatie dat een rustiger straat hoog op het verlanglijstje staat.

Nieuwe stadsmakelaar Tiel

Jorine de Soet van bureau Kordaat in Ruimte is benoemd tot stadsmakelaar van Tiel. In gesprek met pandeigenaren en (startende) ondernemers moet zij nieuwe initiatieven aanzwengelen om de Tielse binnenstad te laten bruisen.

Overigens spreekt de gemeente inmiddels liever van een locatieadviseur omdat er verwarring zou zijn met de reguliere makelaars die in de stad actief zijn. Voor de nieuwe functie is een aanbesteding uitgeschreven, waarbij De Soet en haar bureau Kordaat in Ruimte uiteindelijk als beste uit de bus kwam. Zij was voorheen onder meer op dit vlak actief in Utrecht, Amsterdam, Breda en Apeldoorn.

De Soet: ‘Mijn uitgangspunt is de binnenstad. Die wil je laten bruisen en floreren. Daarvoor heb je heel veel potentie hier omdat het gewoon een hele mooi stad is.’ Lees verder

Bron: Omroep Gelderland, 12-05-2019

Visierapport detailhandel 2019-2024

Er is een rapport beschikbaar gekomen waar de visie op de detailhandel in Tiel wordt beschreven. Daar wordt onder andere de binnenstad behandeld. Aantrekkelijke termen als ‘dwaalmilieu’, ‘aantrekkelijke (loop)routes’, ‘speciale aandacht voor wonen in de binnenstad’ geven het gevoel dat de kans op een plezierig verblijf (winkelen/wonen) in het centrum groter wordt. Echter, in hetzelfde document zijn ook termen te vinden als ‘beter scoren op autobereikbaarheid’ en ‘Stop & Go-parkeren in de flanken’. Afijn, leest u zelf:

Bron: Verslag Gemeenteraadsvergadering van 17-04-2019

Typisch Tiel – Startnotitie omgevingsvisie

Typisch Tiel is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek en vormt de opmaat voor de Omgevingsvisie Tiel. In Typisch Tiel worden uitspraken gedaan over de identiteit van Tiel, trends en ontwikkelingen en de belangrijkste opgaven en overkoepelende vragen waar de gemeente voor staat.

De complete versie van dit document:
Typisch Tiel – startnotitie Omgevingsvisie feb 2019

Tip Team Gasthuisstraat: zie o.a. pagina 10:

Door veranderingen in het winkellandschap (o.a. verschuiving naar e-commerce) en de concurrentie van omliggende grotere steden word het centrum steeds minder bezocht. De toenemende leegstand van winkels en de lege terrassen hebben een negatieve invloed op de binnenstad. Mensen klagen over parkeeroverlast, betaald parkeren, het gevoel van onveiligheid, rondhangende jeugd, zwerfafval en vernielingen op straat. Als mogelijke oplossingen worden het compacter maken van het centrum en logische routes vanaf de parkeergelegenheden aan de rand van het centrum genoemd (winkelrondje).