Verslag informatieavond binnenstad

Afgelopen dinsdagavond 15 oktober was de ‘informatieavond binnenstad’ georganiseerd door de gemeente. Aanleiding is de komende vervanging van de riolering in een paar straten van de binnenstad. De gemeente ziet kansen om dan gelijkertijd meer zaken aan te pakken maar wil dat graag doen samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze avond was de start van meerdere sessies die nog komen. Meerdere disciplines zullen aan bod komen, denk aan verkeer, waterhuishouding, stedenbouwkundige zaken, groenvoorziening enzovoort.

Na een korte introductie werden alle aanwezigen uitgenodigd om reactie te geven op de aanwezige ‘moodboards’ en grof uitgewerkte ideeën en dit vooral samen met aanwezigen (medewerkers gemeente, stedenbouwkundig bureau, bewoners en ondernemers) uitvoerig te bespreken. Alle opgeschreven reacties en genoteerde opmerkingen tijdens deze gesprekken zullen in vervolgsessies worden meegenomen in een kleiner verband, de zogenaamde ‘atelier sessies’. Wij vonden deze avond bijzonder geslaagd met enthousiaste aanwezigen die duidelijk het beste voor hebben met de binnenstad.

Vanuit ‘Gasthuisstraat Groen’ waren wij met de complete stuurgroep vertegenwoordigd en hebben onze ideeën kenbaar gemaakt met betrekking tot autoluw, groen & overige inrichting. In de vervolgsessies van de gemeente zal dit hopelijk mee worden genomen.

Voor een idee van de planning van de gemeente voor alle acties (zie ook de algemene agenda aan de rechterkant op deze website)

Zie ook:
Binnenstad autoluw maken: eerst met de inwoners praten
Commissie ruimte bespreekt autoluwe binnenstad
Riolering binnenstad Tiel wordt vervangen
Informatieavond binnenstad
Speerpunten Gasthuisstraat Groen