Herinrichting binnenstad met hulp van bureau ‘IMOSS’

Het ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte ‘IMOSS’ onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er dan uit gaat doen zich ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als; vergroening van de stad, het waterbergend vermogen, vermindering van hittestress maar óók de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Binnenstad.
Lees het volledige artikel van IMOSS hier.

Bron: IMOSS, november 2019