Typisch Tiel – Startnotitie omgevingsvisie

Typisch Tiel is het resultaat van vele gesprekken met inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek en vormt de opmaat voor de Omgevingsvisie Tiel. In Typisch Tiel worden uitspraken gedaan over de identiteit van Tiel, trends en ontwikkelingen en de belangrijkste opgaven en overkoepelende vragen waar de gemeente voor staat.

De complete versie van dit document:
Typisch Tiel – startnotitie Omgevingsvisie feb 2019

Tip Team Gasthuisstraat: zie o.a. pagina 10:

Door veranderingen in het winkellandschap (o.a. verschuiving naar e-commerce) en de concurrentie van omliggende grotere steden word het centrum steeds minder bezocht. De toenemende leegstand van winkels en de lege terrassen hebben een negatieve invloed op de binnenstad. Mensen klagen over parkeeroverlast, betaald parkeren, het gevoel van onveiligheid, rondhangende jeugd, zwerfafval en vernielingen op straat. Als mogelijke oplossingen worden het compacter maken van het centrum en logische routes vanaf de parkeergelegenheden aan de rand van het centrum genoemd (winkelrondje).