Toekomstvisie Tiel

In opdracht van de gemeente heeft bureau Berenschot de toekomstvisie voor Tiel in kaart gebracht. De eindversie van dit rapport is nu beschikbaar. Het rapport gaat in op vele facetten van Tiel en de regio, waaronder ruimte & wonen, voorzieningen & bereikbaarheid, economie& werkgelegenheid maar ook welke keuzes Tiel zou kunnen of moeten maken. Het gehele rapport is hieronder te downloaden:

Zie ook eerder artikel: ‘De smaak van Tiel’