Visierapport detailhandel 2019-2024

Er is een rapport beschikbaar gekomen waar de visie op de detailhandel in Tiel wordt beschreven. Daar wordt onder andere de binnenstad behandeld. Aantrekkelijke termen als ‘dwaalmilieu’, ‘aantrekkelijke (loop)routes’, ‘speciale aandacht voor wonen in de binnenstad’ geven het gevoel dat de kans op een plezierig verblijf (winkelen/wonen) in het centrum groter wordt. Echter, in hetzelfde document zijn ook termen te vinden als ‘beter scoren op autobereikbaarheid’ en ‘Stop & Go-parkeren in de flanken’. Afijn, leest u zelf:

Bron: Verslag Gemeenteraadsvergadering van 17-04-2019