Rapport bureau Berenschot ‘De smaak van Tiel’

Wat zijn de ambities, de opgaven, de uitdagingen voor de gemeente Tiel? En wat is de positie van de gemeente Tiel binnen de regio Rivierenland met daaraan gekoppeld de vraag wat vindt men van Tiel en wat wordt er van Tiel verwacht. Dat waren enkele vragen die de gemeenteraad beantwoord wilde zien. Bureau Berenschot kreeg de opdracht om dat te onderzoeken. Dat is gebeurd en woensdag 20 maart bespreekt de raad het resultaat en besluit men of Berenschot met de tweede fase van het onderzoek kan beginnen. Vragen zijn dan: Welke keuzen moet Tiel gelet op allerlei ontwikkelingen in de regio en in de maatschappij maken en hoe kun je de gekozen doelen realiseren. Raadsgriffier Wim Westerhof kwalificeerde het rapport als een eerlijk rapport waarin de gemeente zich kwetsbaar opstelt en waarin niets onder het tapijt geveegd wordt.  Lees verder

Bron: De Tielenaar, 20-03-2019

Zie ook verslag Gemeenteraadsvergadering 20 maart, punt 10: klik hier

Bijlage(n)