Autoluw centrum besproken in raadscommissie ruimte

Dinsdag 2 april is in de vergadering van de raadscommissie ‘ruimte’ onder andere het onderwerp parkeren in de binnenstad van Tiel aan bod geweest. Eén van de gastsprekers, tevens lid van de stuurgroep van ‘Gasthuisstraat Groen’, heeft het onderwerp ‘autoluw centrum’ ingebracht en mocht daar een vijftal minuten over spreken.

Gelukkig staat dit item nog steeds op de agenda van de gemeente. Ook de ondernemersvereniging ‘Hart van Tiel’ is, onder voorwaarden, voorstander van een autoluw centrum. In de volgende raadsvergadering zal een motie worden ingediend door ProTiel, ChristenUnie en Groen Links ten behoeve van een autoluwe binnenstad.
Voor wat betreft de inbreng van Gasthuisstraat Groen kunt u deze hieronder terugluisteren:

  • Klik op [Start nu]
  • Klik op de 3 horizontale streepjes rechts onderin
  • Ga naar beneden en klik op ‘Evaluatie parkeren binnenstad…’

Zie ook verslag van de commissie hieronder, kijk bij punt 12