Coalitieakkoord gemeente Tiel 2018-2022: “Tiel in Balans”

Dit is het coalitieakkoord van de huidige bestuurders van de gemeente Tiel (2018) waar een klein stukje in staat dat van belang is voor de Gasthuisstraat. In de bijlage op pagina 9:

Om het verblijf en het wonen in de binnenstad prettiger te maken, kan het wenselijk zijn om een deel autoluw te maken. Een ander idee is om niet meer elke winkel apart te laten bevoorraden, maar hiervoor een gezamenlijk systeem op te zetten. Daarnaast willen we kijken hoe we de overlast van coffeeshops in de binnenstad kunnen terugdringen. Over deze thema’s gaan we om tafel met de winkeliersvereniging, bewoners en andere partijen.

Bron: gemeente Tiel