Omgevingsvisie gemeente Tiel

Hoe moet Tiel er over 20 jaar uitzien? Wat moet er blijven en wat moet er echt veranderen? Over deze vragen kunt u meepraten. Want de gemeente gaat een omgevingsvisie opstellen. In deze visie komt te staan hoe de gemeente zich wil ontwikkelen. Wethouder Brink is betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie en vertelt hierover.

Voor het volledige artikel, zie bijlage hier onder.

Bron: Gemeente Tiel, Tiel Actueel, 26-09-2018