Tiel en Avri in gesprek over maatwerk schonere stad

Op 1 juli start de nieuwe manier van afvalinzameling. Vanaf dat moment brengen inwoners hun restafval naar een ondergrondse container. Avri en gemeente Tiel zijn met elkaar in gesprek over maatwerk. Dit is het resultaat van het verzoek van Tiel aan de provincie om een uitspraak te doen over het afvalbeleid. In april van dit jaar moet er meer duidelijkheid zijn over de concrete maatregelen.
Wethouder Frank Groen: “Een schone en opgeruimde stad en dorpen is één van de belangrijkste doelstellingen van het college. Samen met Avri bekijken we wat we met maatwerk kunnen doen om onder andere te voorkomen dat inwoners afval naast de ondergrondse container zetten waardoor het zwerfafval toeneemt. Ik verwacht dat de ambtelijke werkgroep van Tiel en Avri, die aan de slag gaat, in april een voorstel kan doen aan de gemeenteraad en het bestuur van Avri.” Lees verder

Bron: Stad Tiel.nl, 24-02-2019